โรงเรียนบ้านขอม

หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 093-1975880

บรรยากาศการเดินขบวนพาเหรด โรงเรียนบ้านขอม กลุ่มพิชัยท่าพญา ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านดง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

บรรยากาศการเดินขบวนพาเหรด โรงเรียนบ้านขอม กลุ่มพิชัยท่าพญา ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านดง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

บทความล่าสุด