โรงเรียนบ้านขอม

หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 093-1975880

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายประวิณ แก้วอุดรศรี ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศการสอนโรงเรียนบ้านขอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายประวิณ แก้วอุดรศรี ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศการสอนโรงเรียนบ้านขอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

บทความล่าสุด