โรงเรียนบ้านขอม

หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 093-1975880

โรงเรียนบ้านขอม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

โรงเรียนบ้านขอม 🚩 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 💕
🎁นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม 🎁 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน 🎉 #มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

บทความล่าสุด